Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Kontekst HIV rizika među partnerkama injektirajućih korisnika droga: Ugradnja rodno senzitivnih usluga u rad relevantnih državnih i nevladinih aktera - SeConS
KONTAKT

Kontekst HIV rizika među partnerkama injektirajućih korisnika droga: Ugradnja rodno senzitivnih usluga u rad relevantnih državnih i nevladinih aktera

Kontekst HIV rizika među partnerkama injektirajućih korisnika droga: Ugradnja rodno senzitivnih usluga u rad relevantnih državnih i nevladinih aktera

Broj registrovanih žena koje su zaražene HIV-om u Srbiji niži je nego broj HIV pozitivnih muškaraca. Ipak, izveštaj UNPFA o Srbiji i Ministarstvo zdravlja preporučuju da se poveća dostupnost rodno senzitivnih programa prevencije HIV-a od strane državnih i nevladinih pružalaca usluga (UNPFA 2007: 1, Ministarstvo zdravlja RS 2008: 41).

Imajući ovo u vidu, najvažniji cilj projekta bio je da da se obezbede preporuke za rodno osetljive usluge državnih i nevladinih aktera namenjene osobama zaraženim i u riziku od HIV-a, koje treba da budu uključene u akcioni plan Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a/AIDS-a. U okviru projekta sprovedeno je istraživanje dubinskim intervjuima na uzorku od 99 ispitanica koje su partnerke IKD, a rezultati daju uvid u veliki broj karakteristika, faktora i posledica života sa drogom, odnosno u rodne specifičnosti zdravstvenih i socijalnih rizika.

Na osnovu dobijenih nalaza, formulisane su dve vrste preporuka, koje se odnose na prevenciju zdravstvenih i socijalnih rizika, odnosno na podršku osobama inficiranim i u riziku od HIV-a. Preporuke su namenjene relevantnim državnim institucijama i civilnom sektoru, kako bi se poboljšale i prilagodile usluge koje odgovaraju potrebama žena u kontekstu zaraze HIV-om.

Za potrebe projekta izrađene su i brošure „Koje usluge i servisi su mi dostupni kao injektirajućoj korisnici droga (IKD)?“ i „Profil i problemi partnerki injektirajućih korisnika droga (IKD)“.

Studiju „Rodni aspekti zdravstvenih i socijalnih rizika partnerki injektirajućih korisnika droge“ možete pogledati ovde:

https://www.secons.net/search.php?lng=Serbian&s=rodni+aspekti