KONTAKT

Javne politike, prava i slobode u vreme pandemije

Javne politike, prava i slobode u vreme pandemije

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, objavljen je MONS broj 13 na temu “Javne politike, prava i slobode u vreme pandemije”. Monitoring socijalne situacije u Srbiji – MONS je online platforma koju su zajednički pokrenuli Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN i SeConS grupa za razvojnu inicijativu, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i povećali njihov značaj i uticaj na procese donošenja javnih politika.

MONS kvartalno predstavlja po jednu socio-ekonomsku temu, koju eksperti i ekspertkinje iz date oblasti sveobuhvatno analiziraju, koristeći relevantne i pouzdane izvore podataka. U broju 13 objavljeno je 8 članaka i dva bloga, od ukupno 10 autora.

Teme kojima su se autori bavili idu od pitanja kako smo dospeli u prvi globalni karantin u istoriji, i kako je pandemiska kriza uticala na tržište rada u Srbiji, preko uticaja na politiku i odmbarmbeni sistem Srbije i lekcija koje bi trebalo izvući, do uticaja Covid-19 na društvene nejednakosti.