KONTAKT

Jačanje ekonomskih i socijalnih prava žena u Crnoj Gori – izrada posebnog programa

Jačanje ekonomskih i socijalnih prava žena u Crnoj Gori – izrada posebnog programa

U skladu sa programom ruralnog razvoja Crne Gore i preporukama EU, potrebno je ne samo povećati zaposlenost žena u poljoprivrednim delatnostima, već pospešiti i diversifikaciju ruralnih ekonomija, jer su ekonomski snažnije i aktivnije žene neophodan preduslov ruralnog razvoja i ukupnog održivog razvoja Crne Gore.

Prikupljanje relevantnih podataka od strane Ministarstva započeto je 2011. sveobuhvatnim istraživanjem položaja i potreba stanovnica u 13 opština u Crnoj Gori (Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin, Nikšić, Plav, Pljevlja, Podgorica (Tuzi), Rožaje i Ulcinj). Na osnovu analize dobijenih rezultata predložena je izrada posebnog programa koji bi ojačao ekonomski položaj žena. U tom cilju formirana je radna grupa u kojoj su učestvovali predstavnici i predstavnice odgovarajućih ministarstava, institucija i NVO, kao i SeConS-ova konsultantkinja dr Marija Babović.

Finalni proizvod predstavlja Program za bolju zapošljivost i prihode žena u ruralnim područjima Crne Gore. Ovaj dokument Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja odnosi se na period 2012-2016. godine i definiše prioritetne ciljeve, mere i aktivnosti koje će voditi većoj i kvalitetnijoj ekonomskoj participaciji žena u ruralnim područjima, te omogućiti više prihode i kvalitetnije uslove života ovog dela populacije u Crnoj Gori.