KONTAKT

Istraživanje socio-ekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj

Istraživanje socio-ekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj

Potrebe i pristup resursima u društvu su rodno uslovljeni i variraju u različitim životnim fazama. Neophodno je ispitati koje su to socio-ekonomske rodne nejednakosti i kreirati javne politike u skladu sa njima.

Inicijativa je nastala kroz partnersku saradnju SeConS-a i Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske – Gender centra. Prvi korak predstavljao je desk istraživanje celokupne postojeće dokumentacije Republike Srpske (popisa stanovništva, statistika zdravlja, obrazovanja, socijalnih službi…), a zatim je usledilo kvantitativno, anketno istraživanje. Dobijeni rezultati dopunjeni su nalazima iz 20 sprovedenih intervjua sa predstavnicima ustanova socijalne zaštite, obrazovanja, donosiocima odluka i NVO.

U finalnoj fazi izrađena je studija „Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova“, koja iz perspektive životnih tokova sagledava u kojim se dimenzijama ispoljavaju rodne nejednakosti, koji su njihovi koreni i kakvi su im ishodi. Pristup životnih tokova omogućio je da se rodne nejednakosti sagledaju između generacija, da se uoče prepreke sa kojima se žene i muškarci suočavaju na različitim životnim putanjama, kao i da se sagledaju problemi koje donosi tranzicija ka novim životnom fazama.