Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Istraživanje socio-ekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj - SeConS
KONTAKT

Istraživanje socio-ekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj

Istraživanje socio-ekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj

Potrebe i pristup resursima u društvu su rodno uslovljeni i variraju u različitim životnim fazama. Neophodno je ispitati koje su to socio-ekonomske rodne nejednakosti i kreirati javne politike u skladu sa njima.

Inicijativa je nastala kroz partnersku saradnju SeConS-a i Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske – Gender centra. Prvi korak predstavljao je desk istraživanje celokupne postojeće dokumentacije Republike Srpske (popisa stanovništva, statistika zdravlja, obrazovanja, socijalnih službi…), a zatim je usledilo kvantitativno, anketno istraživanje. Dobijeni rezultati dopunjeni su nalazima iz 20 sprovedenih intervjua sa predstavnicima ustanova socijalne zaštite, obrazovanja, donosiocima odluka i NVO.

U finalnoj fazi izrađena je studija „Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova“, koja iz perspektive životnih tokova sagledava u kojim se dimenzijama ispoljavaju rodne nejednakosti, koji su njihovi koreni i kakvi su im ishodi. Pristup životnih tokova omogućio je da se rodne nejednakosti sagledaju između generacija, da se uoče prepreke sa kojima se žene i muškarci suočavaju na različitim životnim putanjama, kao i da se sagledaju problemi koje donosi tranzicija ka novim životnom fazama.