KONTAKT

Društveno-ekonomski položaj i reintegracija povratnika po sporazumu o readmisiji u Srbiji 2021. godine

Društveno-ekonomski položaj i reintegracija povratnika po sporazumu o readmisiji u Srbiji 2021. godine

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je sprovela istraživanje o statusu i potrebama povratnika u Srbiji sa zadatkom da pruži detaljnu procenu potreba i socio-ekonomskog položaja povratnika za njihovu bolju (re)integraciju u srpsko društvo i privredu.

Cilj istraživanja je da opiše društveni položaj i društveno uključivanje povratnika po sporazumu o readmisiji, da prepozna snage i prepreke i predloži preporuke za unapređenje njihovog položaja i inkluzije. Teme kojima se istraživanje bavi su pristup ličnim dokumentima, stanovanje, zapošljavanje, prihodi, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, pristup društvenim uslugama i lokalnoj zajednici bez diskriminacije, kapacitet povratnika i njihovih domaćinstava u pogledu obrazovanja, veština i zapošljavanja, kao i migracioni obrasci koji vode povratku i readmisiji.

Izveštaj, koji je nastao na osnovu kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, namenjen je različitim akterima koji se bave ovom temom: kreatorima nacionalnih i lokalnih politika, predstavnicima država iz kojih se povratnici vraćaju, međunarodnim organizacijama, lokalnim nevladinim organizacijama i samim povratnicima.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/04/DRUSTVENO-EKONOMSKI-POLOZAJ-I-REINTEGRACIJA-POVRATNIKA-PO-SPORAZUMU-O-READMISIJI-U-SRBIJI-2021-GODINE-SRPSKI.pdf