KONTAKT

Istraživanje aprilskih protesta 2017. u Srbiji

Istraživanje aprilskih protesta 2017. u Srbiji

Nakon 5. oktobra 2000. godine, u Srbiji se nije desio veliki (opšti) građanski protest sve do aprila 2017. godine kada je, nakon održanih predsedičkih izbora, u nekoliko gradova u Srbiji spontano „izbio“ protest pod nazivom „Protiv diktature“. Ovim protestom je pokrenut niz važnih pitanja, kako o učesnicima i organizatorima protesta, tako i o ulozi interneta i društvenih mreža u organizaciji protesta, pa sve do potencijala protesta da prepraste u novi društveni pokret koji bi izvršio uticaj na sveukupnu društvenu i političku dinamiku.

Da bi odgovorili na ova pitanja istraživači/ce Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživači/ce SeConS-a sproveli su istraživanje aprilskih protesta 2017. Na osnovu prikupljenih podataka, SeConS je pripremio publikaciju u kojoj su predstavljeni hronologija i ciljevi protesta, karakteristike učesnika u protestu i njihova motivacija da u protestima učestvuju, kao i nalazi istraživanja na društvenim mrežama o ulozi društvenih mreža u mobilizaciji i aktivnostima na protestima.

Istraživanje je sprovedeni na nekoliko različitih nivoa uz upotrebu više istraživačkih metoda. Jedan nivo istraživanja odnosio se na direktne učesnike protesta koji su anketirani na terenu u toku odvijanja protesta. Drugi nivo istraživanja se odnosi na online anketu koja je sprovedena na društvenoj mreži Facebook, kao i slanjem e-upitnika kroz SeConS-ovu mrežu, tokom maja 2017. godine. Treći deo istraživanja odnosi se na kvantitativnu i kvalitativnu analiza sadržaja postova, koji su objavljivani na centralnoj Facebook stranici protesta „Protiv diktature”, u periodu od 3. aprila do 3. maja 2017. godine.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/01/84-publication.pdf