KONTAKT

Evaluacija projekta Podrška nacionalnoj koordinaciji za reintegraciju povratnika faza II

Evaluacija projekta Podrška nacionalnoj koordinaciji za reintegraciju povratnika faza II

Evaluacija je sprovedena sa ciljem da sumira rezultate i proceni uspešnost projekta koji su zajedno realizovali Švajcarska agencija za razvoj i saradnju i Komesarijat za izbeglice i migracije. Projekat je imao dva cilja:

– Da poboljša životne uslove tražilaca azila i smanji rizik od njihovog društvenog isključivanja, kroz unapređenje sistema azila;

– Da osigura održivost srpskog nacionalnog koordinacionog mehanizma za prijem i reintegraciju povratnika.

Evaluacija je obuhvatila sve komponente projekta koje se tiču zakonodavnih i infrastrukturnih intervencija.