KONTAKT

Evaluacija projekta Centar za održivi razvoj Lazarevca

Evaluacija projekta Centar za održivi razvoj Lazarevca

Opšti cilj projekta „Osnivanje Centra za projektni održivi razvoj, dizajniranje i sprovođenje projekta u skladu sa EU standardima“, osnovanog od strane EXCHANGE programa Delegacije EU u Srbiji i Stalne Konferencije gradova i opština u Srbiji, bio je poboljšanje kvaliteta i efikasnosti rada državnih službenika opštine Lazarevac i povećanje kapaciteta za lokalni razvoj.

Za potrebe evaluacije obavljeni su polustruktuirani intervjui sa učesnicima u projektu i zainteresovanim stranama. Evaluacija je uključila procenu relevantnosti projekta (njegovih konceptualnih temelja i značaja) i procenu uticaja i održivosti rezultata projekta, kao i efektivnosti i efikasnosti projektnih resursa u svim oblastima projektne aktivnosti.