KONTAKT

EU politike socijalnog uključivanja na lokalnom nivou

EU politike socijalnog uključivanja na lokalnom nivou

Ideja projekta zasnovana je na rezultatima istraživanja koje je u različitim prilikama sprovodio SeConS, gde je uočen nedostatak znanja, svesti i mehanizama među predstavnicima lokalnih samouprava i ostalih zainteresovanih strana za sprovođenje politika socijalne uključenosti.

Cilj ovog projekta bio je da se ispitaju uslovi za razvoj i sprovođenje politika socijalnog uključivanja na lokalnom nivou, da se predlože sistemi praćenja stanja i institucionalni mehanizmi kreiranja politika koji će doslednije integrisati principe socijalnog uključivanja, kao i da se povećaju kompetencije i veštine lokalnih donosilaca odluka i drugih relevantnih aktera za politiku socijalnog uključivanja. Važnu ulogu u realizaciji projekta imao je Odbor za socijalnu politiku opštine Pirot koji su činili predstavnici najvažnijih institucija i organizacija za ovu oblast. Najzainteresovaniji pojedinci pirotskog tima su imali priliku da se oprobaju u ulozi mentora kolegama iz drugih opština.

Projektni tim sastavio je predlog indikatora na osnovu koga je sačinjen Izveštaj o socijalnom uključivanju i socijalnoj zaštiti u opštini Pirot. To je prvi izveštaj takve vrste u Srbiji i poslužio je kao osnova za izradu budućeg modela izveštavanja koji se može primenjivati u opštinama u Srbiji. Uz mentorsku podršku još 10 pilot opština je uradilo sopstveni izveštaj o socijalnom uključivanju i socijalnoj zaštiti. Praćenje socijalne uključenosti treba da odgovori na potrebe lokalnih vlasti:

(1) da preciznije upoznaju stanje u svojoj opštini, ključne aspekte, faktore i posledice socijalnog isključivanja,

(2) da mogu na osnovu tih informacija da razvijaju i sprovode kvalitetnije i efikasnije politike,

(3) da istovremeno mogu i da se uporede sa drugim opštinama.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta predstavlja alatnica „Socijalno uključivanje na lokalnom nivou“. Alatnica se sastoji iz priručnika, detaljne liste indikatora za praćenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou i paketa obuke.

Priručnik: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://secons.net/wp-content/uploads/2022/01/22-Socijalno-ukljucivanje-na-lokalnom-nivou.pdf