KONTAKT

Eksterna evaluacija projekta Procena vrednosti i efektivnosti socijalne zaštite SAVE

Eksterna evaluacija projekta Procena vrednosti i efektivnosti socijalne zaštite SAVE

Projekat „Procena vrednosti i efektivnosti socijalne zaštite – SAVE“ osmišljen je sa ciljem da doprinese socijalnim reformama u Srbiji, kroz preispitivanje procesa deinstitucionalizacije u Srbiji. Specifični cilj projekta bio je da ispita i identifikuje potencijale za poboljšanje isplativosti procesa deintitucionalizacije. Ovo je prvi projekat u Srbiji, koji se u okviru PROGRESS programa bavio troškovima efektivnosti i efikasnosti dela sistema socijalne zaštite, posebno deinstitucionalizacijom socijalnih usluga.

Uzimajući u obzir ove ciljeve, svrha evaluacije koju je sačinio SeConS bila je da izmeri relevantnost, uticaj, efektivnost i efikasnost, održivost i kooperativnost sa drugim akterima u vezi sa projektnim dokumentom, sprovedenim aktivnostima i postignutim rezultatima.