KONTAKT

Ekonomski efekti socijalnog preduzetništva

Ekonomski efekti socijalnog preduzetništva

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Grupom za razvojnu inicijativu SeConS i nevladinom organizacijom Grupa 484 realizovao je projekat „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“ koji je finansiran od strane Evropske komisije. Republika Srbija jedna je od pet izabranih zemalja, u konkurenciji od 27, u kojima je ovaj projekat sproveden.

Cilj je bio da se prikupe podaci neophodni za utvrđivanje ekonomskog i socijalnog značaja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji. Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća sagledan je prvi put prema konceptualnom okviru nacionalnih računa kao opšte prihvaćenog međunarodnog standarda u evaluaciji ekonomske aktivnosti na nacionalnom nivou. Opšti metodološki okvir zasnivao se na principima i definicijama Sistema nacionalnih računa (System of National Accounts 2008 – SNA2008) i Evropskog sistema računa (European System of Accounts 2010 – ESA2010).

Svrha projekta bila je da se kreatorima politika i relevantnim činiocima obezbede zasnovani, uporedivi i sistematični podaci i indikatori o ulozi socijalnih preduzeća u privredi i da se ponude upotrebljive i praktične informacije za donošenje odluka.

Rezultati projekta i publikacija promovisani su na završnoj konferenciji juna 2014. u Beogradu.

Ekonomski efekti socijalnog preduzetništva