KONTAKT

Društvena isključenost u ruralnim oblastima Srbije

Društvena isključenost u ruralnim oblastima Srbije

Prepoznavanje najvažnijih problemi u ruralnim oblastima koji stvaraju rizike od siromaštva i društvene isključenosti su u fokusu kako donosioca odluka tako I istraživača koji se bave različitim oblastima. Posebno je zanimljivo na koji način se različiti rizici kombinuju i proizvode (višestruku) isključenost i deprivaciju, kao i da se identifikuju društvene grupe koje su pod najvećim rizikom od siromaštva i društvene isključenosti.

Istraživanje je sprovedeno anketiranjem na uzorku od 1621 domaćinstva. Uzorak je sačinjen u skladu sa OECD standardima za definisanje ruralnih područja, što znači da su iz uzoračkog okvira izostavljene one teritorijalne jedinice koje zadovoljavaju tri kriterijuma:

• Da imaju gustinu stanovništva veću od 150 stanovnika po km2,

• Da imaju proporciju stanovništva koje živi u gradskim naseljima 50% ili više i

• Da imaju veliki administrativni centar (preko 20.000 stanovnika).

Zbog ovakve definicije ruralnih područja i slika o ruralnoj Srbiji u pogledu socijalne isključenosti i siromaštva je nova i razlikuje se od uobičajenog poistovećivanja ruralnih područja sa neurbanim područjima koje domaća statistika definiše kao „ostalo“. Osim toga, metodologija merenja siromaštva je postavljena u skladu sa metodologijom EU, što znači da je siromaštvo mereno preko prihoda a ne preko potrošnje. Obuhvaćene su sledeće dimenzije društvene isključenosti: finansijsko siromaštvo i materijalna deprivacija, ekonomski aspekti isključenosti u kontekstu tržišne poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti zapošljavanja u nepoljoprivrednim sektorima, pristup socijalnim uslugama, socijalna i kulturna participacija seoskog stanovništva.

Dobijeni nalazi izloženi su u Studiji i predstavljaju snažno upozorenje o nepovoljnom stanju u ruralnim oblastima u različitim aspektima, kao i nužnostima da se u Srbiji razviju i primene efikasniji programi. Formulisane su preporuke za unapređenje mera ili njihove implementacije u cilju povećanja društvene uključenosti ruralne populacije, a time i podsticanja ruralnog razvoja kao značajne komponente održivog razvoja u Srbiji.