Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Evaluacija projekta „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“ - SeConS
KONTAKT

Evaluacija projekta „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“

Evaluacija projekta „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je sprovela evaluaciju Programa „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“ koji je sproveo UNICEF, uz finansijsku podršku Korejskog odbora za UNICEF. Program je realizovan u periodu između januara 2018. i decembra 2019. godine na tri lokacije u Srbiji (Novi Bečej, Beograd i Pirot).

Glavna svrha ove evaluacije bilo je utvrditi u kojoj su meri usvojene strategije, pristupi i aktivnosti primenjeni u toku trogodišnjeg sprovođenja Programa, postavili temelje za promovisanje i proširenje sveobuhvatnog odgovora na niz različitih faktora koji utiču na opstajanje prakse sklapanja dečjih brakova u romskim naseljima u Srbiji. Štaviše, namera je bila i da se Vladi Republike Srbije, nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, UNICEF-u, agencijama UN i donatorima, pruže preporuke o najboljem načinu napretka u daljim programima planiranja i intervencija u vezi sa ranim dečjim brakovima.

Evaluacija je pokazala da je Program dao dragocene rezultate u pogledu:

  • Povećanja prepoznatljivosti teme dečjih brakova u političkom diskursu u Srbiji.
  • Unapređenja usvajanja politika zasnovanih na dokazima u vezi sa dečjim brakovima.
  • Direktne saradnje sa zajednicama, devojčicama kod kojih postoji rizik od prevremenog braka, ženama, dečacima i muškarcima u dinamici promene snaga u zajednicama, naročito u pogledu pitanja dečjih brakova.
  • Jačanja saradnje između različitih zainteresovanih strana po pitanju rešavanja problema dečjih brakova na lokalnom nivou i na nivou zajednice.