Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Brza procena dečjeg rada u poljoprivredi u Srbiji - SeConS
KONTAKT

Brza procena dečjeg rada u poljoprivredi u Srbiji

Brza procena dečjeg rada u poljoprivredi u Srbiji

Prema najnovijim podacima Međunarodne organizacije rada, u svetu je trenutno ekonomski aktivno 218 miliona dece. Skoro 70% (152 miliona) od tog broja dece učestvuje u onome što se naziva dečji rad, i to 64 miliona devojčica i 88 miliona dečaka, dok ostali učestvuju u prihvatljivim oblicima rada. Sa druge strane, skoro polovina te dece (73 miliona) radi poslove koji se smatraju opasnim po zdravlje, bezbednost i razvoj dece. Isti podaci pokazuju da je 71% dece koja rade angažovano u sektoru poljoprivrede.

SeConS je sproveo istraživanje o radnom angažovanju dece uzrasta od 5 do 17 godina u poljoprivredi u Srbiji. Istraživanje je deo projekta “Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečjeg rada“ (projekat CLEAR) koji realizuje Međunarodna organizacija rada. Ovaj projekat se implementira u 11 zemalja sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta za borbu protiv dečjeg rada, uključujući njegove najgore oblike.

Istraživanje o dečjem radu u poljoprivredi sadrži kombinaciju kvantitativnog i kvalitativnog pristupa sa ciljem: a) prikupljanja podataka o socio-ekonomskom statusu dece i njihovih porodica, zdravlju, bezbednosti, obrazovanju, b) pružanja uvida u prirodu, rasprostranjenost, dinamiku i uzroke dečjeg rada u poljoprivrednim aktivnostima u Srbiji.

Glavni cilj ovog istraživanja je da na osnovu prikupljenih podataka pruži preporuke za identifikaciju i prevenciju zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi, kao i neophodne mere, akcije i izmene normativnog okvira koje treba da doprinesu suzbijanju pojave dečjeg rada.