KONTAKT

Brza procjena dječjeg rada u oblasti dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori

Brza procjena dječjeg rada u oblasti dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori

„Brza procjena dječjeg rada u oblasto dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori“ sprovedena je u okviru programa „Mjerenje, podizanje svijesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dječjeg rada i prinudnog rada“ (MAP’16), koji je realizovala Međunarodna organizacija rada, a finansiralo Ministarstvo rada Sjedinjenih Američkih Država, u periodu od 2017. do 2022. godine.

U okviru ovog projekta SeConS Grupa za razvojnu inicijativu je bila angažovana da proceni intenzitet javljanja i karakteristike dečjeg prosjačenja (imajući u vidu rodnu dimenziju, etničku pripadnost dece, uslove života i sl.), kao i da identifikuje i opiše uzroke i posledice dečjeg prosjačenja, uključujući izloženost nasilju. Posebna pažnja bila je posvećena kontekstu u kome se dečje prosjačenje javlja na specifičnim lokacijama u Crnoj Gori, kao i institucionalnom odgovoru na ovu pojavu, tokom trajanja pandemije virusa COVID-19.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2023/04/Brza-procena-djecjeg-prosjacenja-u-Crnoj-Gori-publikacija-za-sajt.pdf