Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja - SeConS
KONTAKT

Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat je pokrenut sa ciljem da se po prvi put utvrdi prevalenca nasilja nad ženama i da doprinese definisanju i unapređenju nacionalnih politika i zakonodavstva u ovoj oblasti. Kao pojedinačan cilj izdvojeno je sprovođenje istraživanja i unapređenje dokumentacije i statistike, što je predviđeno Nacionalnom strategijom za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici iz 2009.

Sprovedeno je istraživanje na uzorku od 2500 žena iz uže Srbije, uzrasta od 18-75 godina. Prikupljeni su reprezentativni podaci o rasprostranjenosti i osnovnim obeležjima porodičnog nasilja nad ženama, koji su zatim predstavljeni u Studiji. Rezultati pokazuju da je aktuelna prevalencija porodičnog nasilja nad ženama na teritoriji uže Srbije 37.5% – više od trećine ispitanih žena je pretrpelo neki oblik porodičnog nasilja u poslednjih godinu dana. Osim toga, postoji veliki jaz između registrovanih stopa nasilja i stepena prijavljivanja nasilja. Što se tiče počinilaca nasilja, to su u najvećem broju slučajeva muževi i nevenčani partneri.

Navedeni nalazi moraju se tumačiti u opštem društvenom kontekstu. Potrebno je dalje unapređivanje institucionalnih i pravnih mehanizama za borbu protiv porodičnog nasilja nad ženama, povećanje ljudskih i finansijskih resursa na svim nivoima, razvoj sistema praćenja, kao i povećanje rodne ravnopravnosti u društvu, a naročito socio-ekonomske. Drugim rečima, borba protiv porodičnog nasilja prema ženama mora biti ugrađena u različite strategije i mere koje će omogućiti da se istovremeno deluje na brojne faktore koji stvaraju uslove i doprinose održavanju porodičnog nasilja prema ženama.