KONTAKT

Analiza stanja i predlog aktivnosti za adekvatan i dostupan program minimalnog prihoda u Srbiji

Analiza stanja i predlog aktivnosti za adekvatan i dostupan program minimalnog prihoda u Srbiji

Program minimalnog prihoda u Srbiji usmeren je ka najsiromašnijim među siromašnim građanima. Ovaj program zove se novčana socijalna pomoć (NSP) i njegov cilj je da obezbedi zakonom zagarantovan nivo socijalne sigurnosti. Iako je pokrivenost NSP povećana metodama prilagođavanja praga za ostvarivanje prava (on se prilagođava rastu potrošačkih cena na svakih šest meseci), veliki broj siromašnih domaćinstava i pojedinaca nije pokriven ovim programom. Razlozi za to su pitanja imovinskog cenzusa, komplikovana administrativna procedura i diskreciona ovlašćenja socijalnih radnika.

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je napravila analizu stanja programa minimalnih prihoda u Srbiji i predloge aktivnosti kako da ovaj program bude adekvatan i dostupan građanima. Na osnovu fokus grupnih diskusija i desk istraživanja, formulisane su preporuke za poboljšanje adekvatnosti, pokrivenosti i korišćenja prava na NSP. Rezultati istraživanja i preporuke prikazani su u nacionalnom izveštaju, koji je predstavljen na Konferenciji održanoj u septembru 2014. godine. Nacionalni izveštaj predstavljen je i tokom dve Konferencije u Parizu (2013/2014). Na ovaj način, utvrđene su prepreke za adekvatan i pristupačan program NSP, ali su razmenjeni i primeri dobre prakse iz različitih zemalja. Ostvaren je doprinos utvrđivanju zajedničke definicije i kriterijuma NSP i ojačan okvir za saradnju na evropskom nivou.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/01/16-Analiza-stanja-i-predlog-aktivnosti-za-adekvatan-i-dostupan-program-minimalnog-prihoda-u-Srbiji.pdf