Monitoring i evaluacija projekta Zaustavi zaštiti pomozi


Monitoring i evaluacija projekta Zaustavi zaštiti pomozi: Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini

maj 2016 - maj 2019

Istraživanja rodno zasnovanog nasilja pokazuju da je na teritoriji AP Vojvodina svaka druga žena u porodici ili partnerskim odnosima doživela psihičko, a svaka treća fizičko nasilje, dok je 9% žena doživelo seksualno nasilje. Srbija je potpisnica Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ima usvojenu Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, dok AP Vojvodina ima Program za zaštitu žena od nasilja za period 2014-2020.

Projekat “Zaustavi – zaštiti – pomozi: Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini” ima za cilj da žene i devojke u Autonomnoj pokrajini Vojvodina budu bolje zaštićene od rodno zasnovanog nasilja, a da žrtvama budu obezbeđene unapređene institucionalne, zdravstvene i psihosocijalne usluge podrške. Svrha praćenja i evaluacije ovog projekta je da obezbedi ocenu uspešnosti sprovođenja projekta, što podrazumeva i ocenu uspešnosti pružanja novih usluga žrtvama nasilja na teritoriji AP Vojvodina, kao i sprovođenja mera iz Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodina za period od 2015. do 2020. godine. Evaluacija je utemeljena na kriterijumima relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti, uticaju i održivosti. SeConS je imao zadatak da u periodu od tri godine bude podrška timovima koji su sprovodili projekat tako što su razvili monitoring plan, početni izveštaj o stanju i završni izveštaj o postignutim promenama.

O aktivnostima na projektu možete se informisati putem sajta projekta: http://projekti.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/