Reintegracija povratnika Evaluacija


Evaluacija projekta Podrška nacionalnoj koordinaciji za reintegraciju povratnika faza II

novembar - decembar 2015

Teme: Migracije.
Programi: Praćenje i evaluacija.

Evaluacija je sprovedena sa ciljem da sumira rezultate i proceni uspešnost projekta koji su zajedno realizovali Švajcarska agencija za razvoj i saradnju i Komesarijat za izbeglice i migracije. Projekat je imao dva cilja:

- Da poboljša životne uslove tražilaca azila i smanji rizik od njihovog društvenog isključivanja, kroz unapređenje sistema azila;

- Da osigura održivost srpskog nacionalnog koordinacionog mehanizma za prijem i reintegraciju povratnika.

Evaluacija je obuhvatila sve komponente projekta koje se tiču zakonodavnih i infrastrukturnih intervencija.