Rodna ravnopravnost u vojsci


Trening: Rodna ravnopravnost u vojsci

septembar 2015

U saradnji sa Centrom za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi održana je dvodnevna radionica, namenjena predstavnicima odeljenja za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane (MO) i Vojsci Republike Srbije (VRS). Cilj obuke bio je da predstavnici unaprede znanje i veštine o rodnoj analizi podataka i da takav pristup iskoriste za formulisanje rodno odgovornih politika.

Radionica je zasnovana na metodi “učenja kroz praksu”. Učesnici su dizajnirali analitički instrument i iskoristili ga za izradu izveštaja o rodnoj ravnopravnosti u VRS, na osnovu postojećih podataka. Prilikom sprovođenja monitoring stanja rodne ravnopravnosti u MO i VRS, mapirane su mnoge slabosti samog procesa: netransparentnost indikatora, podaci su dobijeni tek na zahtev i po nestandardizovanoj proceduri, a izveštaji su izrađeni bez prethodno utvrđenog obrasca. Ipak, evidentirani su podaci koji nedostaju i sugerisani su načini za njihovo prikupljanje. Osim toga, izveštaj će biti iskorišćen kao zagovarački dokument u budućim aktivnostima.

Izveštaj je upotrebljen i za spremanje prezentacije za studijsku posetu Španiji, na temu poboljšanja rodne ravnopravnosti kroz razvoj institucionalnog okvira.

Analiza stanja u radnim sredinama iz kojih učesnici dolaze, pokazala je da kod pojedinaca postoje stereotipna razmišljanja o rodnoj ravnopravnosti. Ovim se dodatno naglašava potreba za monitoringom u MO i VRS, da bi se slični stavovi evidentirali i na njih adekvatno odgovorilo.

Stečena znanja učesnika o važnosti i upotrebi rodno senzitivnih podataka biće iskorišćena za unapređenje menadžmenta ljudskih resursa i dizajniranje politika, sa ciljem poboljšanja rodne ravnopravnosti u MO i VRS.