Istraživanje o trgovini ljudima


Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji
Podržano od: ASTRA
Partneri: SeConS, ASTRA

april 2021 - jun 2022

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sporvodi istraživanje o trgovini ljudima u okviru projekta “Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji“ koji sprovodi organizacija ASTRA - Akcija za borbu protiv trgovine ljudima.

Da bi postigao ciljeve, SeConS će dizajnirati metodologiju koja obuhvata desk istraživanje, anketu javnog mnjenja, kvalitativno istraživanje i socijalni eksperiment. U anketu će biti uključeni i ispitanici iz posebno osetljivih društvenih grupa koje su najčešće žrtve trgovine ljudima, kao što su mladi nezaposleni iz ekonomski ugroženih domaćinstava, niskokvalifikovani fizički radnici, posebno građevinski radnici, poljoprivrednici, Romi, žene migrantkinje itd.

Кvalitativno istraživanje obuhvatilo bi ključne protagoniste državnih institucija i nevladinih organizacija koje učestvuju u procesu zaštite žrtava trgovine ljudima, i to iz sledećih institucija: socijalne zaštite, policijske uprave, tužilaštva, sudstva i nevladinih organizacija.

Socijalni eksperiment ćr obuhvatiti setove video sadržaja koji govore o trgovini ljudima, ličnim pričama, i sa kratkim porukama u obliku plakata i brošur, posle ćega će se meriti efekat na znanje, stavove i osećanja, kroz kratak upitnik i kroz diskusiju.