Evaluacija regionalnog projekta „Dijalog za budućnost - DFF“


Evaluacija regionalnog projekta „Dijalog za budućnost - DFF“
Podržano od: UNDP, UNICEF, UNESCO
Partneri: SeConS

mart - jun 2021

Sprovođenje zajedničkog regionalnog projekta „Podsticanje dijaloga i socijalne kohezije u i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije (Dijalog za budućnost - DFF)“ trajalo je do aprila 2021. godine, a SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovodi evaluaciju ovog projekta.

Svrha evaluacije je da na inkluzivan način proceni postignuća zajedničkog UN projekta i utvrdi njegovu vrednost u ostvarivanju socijalne kohezije i izgradnji mira u tri projektne zemlje.

Projekat je dizajniran da doprinese izgradnji poverenja i stabilnosti pružajući mogućnosti za dijalog, delovanje i preporuke politika o zajedničkim prioritetima socijalne kohezije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Evaluacijom upravlja i koordinira UNDP u Bosni i Hercegovini, u ime svih partnera koji su učestvovali u implementaciji DFF-a (UNDP, UNICEF i UNESCO). Istovremeno, informacije, nalaze, naučene lekcije i preporuke koje će proisteći iz ove evaluacije koristiće Zajednički projektni odbor, Fond za izgradnju mira, UNDP, UNICEF, UNESCO i druge relevantne zainteresovane strane - kao osnov za kreiranje budućih programa.