UdruŽene za znanje - povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti


Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti

avgust 2019 - jun 2020

Kroz projekat „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti“ razvijaće se platforma za pokretanje akcija zagovaranja za rodnu ravnopravnost i za razmenu znanja o unapređenju položaja žena, kako u akademskoj sferi, tako i u društvu uopšte. Projekat sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.