Let’s share the care


Inicijativa - Let’s share the care
Podržano od: Velika Britanija, Britanska Ambasada
Partneri: Hrvatski poslovni klub

decembar 2019 - decembar 2020

U toku je implementacija jednogodišnje inicijative “Let’s share the care” koju sprovodi SeConS grupa za razvojnu inicijativu, u okviru projekta “Rodno odgovorno upravljanje – preraspodela neplaćenog rada". Projekat sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Cilj inicijative “Let’s share the care” je jačanje svesti i kapaciteta poslodavaca i zaposlenih u privatnim kompanijama, kako bi se podstaklo korišćenje roditeljskog odsustva za očeve, koje je u Srbiji predviđeno zakonom (Zakon o radu, Čl. 94). Pored toga, inicijativa je usmerena i na istraživanje inovativnih porodičnih praksi, koje će poboljšati ravnotežu poslovnog i privatnog života zaposlenih na rodno ravnopravan način. Ovaj pristup se u budućnosti može koristiti kao dobra praksa za podizanje svesti širih ciljnih grupa i stvaranje povoljnijeg okruženja za transformaciju rodnih uloga u tzv. ekonomiji nege u okviru porodičnih odnosa.

 

Pročitaj više