Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji


Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji
Podržano od: World Bank
Partneri: SeConS, Dornier Consulting International

april - septembar 2019

Na inicijativu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i Koridora Srbije izrađene su dve studije, u okviru projekta „Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji“. Istraživanja su sprovodena u cilju identifikovanja modela mobilnosti i rodno relevantnih prepreka pristupačnosti različitim oblicima transporta. Nalazi ovih studija treba da posluže kao osnova za izradu preporuka i akcionih planova, koji će biti integrisani u nacionalnu strategiju transporta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Projektom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

- Reprezentativno istraživanje o mobilnosti u Srbiji na uzorku 2400 punoletnih građana i građanki

- Prostorna analiza pristupačnosti u Srbiji

- Izrada akcionih planova za podizanje svesti o jačanju rodne ravnopravnosti u sektoru transporta u Srbiji

- Prezentacija i diskusija o rezultatima tokom radionica sa donosiocima odluka.