Istraživanje aprilskih protesta 2017. u Srbiji


Istraživanje aprilskih protesta 2017. u Srbiji

april - oktobar 2017

Teme: Mladi i deca.
Programi: Istraživanje.

Spontano „izbijanje“ protesta nakon predsedničkih izbora u aprilu 2017. godine iznenadilo je mnoge, jer se činilo da je socijalna energija koja bi se na ovaj način ispoljila istrošena, te da je većina stanovništva zaista opredeljena da aktuelnom režimu da legitimitet ili apatična i nespremna da mu se suprotstavi i na izborima, a posebno u vaninstitucionalnim oblicima akcije.

„Izbijanje“ protesta pokrenulo je niz važnih pitanja, kako o učesnicima i organizatorima protesta, tako i o ulozi društvenih medija u njihovom pokretanju, pa sve do uloge koju su protesti odigrali u kontekstu sveukupne društvene i političke dinamike.

Da bi odgovorili na ova pitanja istraživači/ce Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživači/ce SeConS-a sproveli su istraživanje aprilskih protesta 2017. Prikupljeni podaci su predmet temeljnije naučne analize saradnika Instituta za sociološka istraživanja, a SeConS je pripremio publikaciju u kojoj su predstavljeni hronologija i ciljevi protesta, karakteristike učesnika u protestu i njihova motivacija da u protestima učestvuju, kao i nalazi istraživanja na društvenim mrežama o ulozi društvenih mreža u mobilizaciji i aktivnostima na protestima.