Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

Monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS) je online platforma koju su zajednički pokrenuli Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN i SeConS grupa za razvojnu inicijativu, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i povećali njihov značaj i uticaj na procese donošenja javnih politika.

Platforma je pokrenuta u cilju uspostavljanja dijaloga između predstavnika akademske zajednice, civilnog sektora, kreatora politika i donosilaca odluka o značajnim društvenim i ekonomskim pitanjima u Srbiji. MONS osvetljava važne teme koje nisu na „javnoj agendi“, a pitanjima koja su već u fokusu javnosti pristupa na novi i drugačiji način.

MONS kvartalno predstavlja po jednu socio-ekonomsku temu, koju eksperti i ekspertkinje iz date oblasti sveobuhvatno analiziraju, koristeći relevantne i pouzdane izvore podataka. Platforma na kojoj se znanje deli sa njenim posetiocima je interaktivna i omogućava svim zainteresovanim akterima da se putem bloga uključe i doprinesu još boljem razumevanju tema.

Platforma je namenjena i predstavnicima medija koji informisanje javnosti i interpretaciju društvene stvarnosti nastoje da utemelje u naučno dokazanim činjenicama.

MONS projekat se sprovodi uz finansijsku i tehničku podršku projektaPERFORM (Performing and Responsive Social Sciences)Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu. PERFORM se fokusira na jačanje istraživačke zajednice u društvenim naukama, na olakšavanje izgradnje sistemskih veza između istraživanja i domena javnih politika, kao i na stvaranje okruženja pogodnog za istraživanja u društvenim naukama.

Stavovi izneti u okviru MONS projekta ne odražavaju mišljenja i stavove Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, niti organizacije Helvetas Swiss Intercooperation i Univerziteta u Friburgu.