Mladi sa invaliditetom na tržištu rada u Srbiji


Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju podrška mladima sa invaliditetom

jun 2016 - mart 2017

U cilju unapređenja procesa zapošljavanja mladih sa invaliditetom, SeConS u partnerstvu sa Forumom mladih sa invaliditetom (FMI) sprovodi istraživanje koje će omogućiti uvid u prakse zapošljavanja mladih sa invaliditetom na području Beograda. Istraživanje će pokazati koje su to prepreke na koje nezaposleni mladi sa invaliditetom i poslodavci nailaze i koje mere podrške se mogu iskoristiti za prevazilaženje ovih prepreka.

Ovo je prvo istraživanje o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Srbiji od donošenja novog Zakona 2009. godine i predstavlja nastavak uspešne saradnje sa FMI. Naime, istraživanje koje su SeConS i FMI sproveli u periodu od 2012. do 2014. godine odnosilo se na uslove zapošljavanja propisane Zakonom o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Rezultati analize položaja mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Beogradu biće predstavljeni širokoj javnosti sa ciljem da se razmotre koraci za dalje unapređenje javnih politika i prakse u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom, a to će biti i prilika da zaposleni pojedinci prenesu sopstvena iskustva kao primer dobre prakse.