Program minimalnih prihoda u Srbiji


Analiza programa minimalnih prihoda u Srbiji

novembar 2013 - decembar 2014

Program minimalnog prihoda u Srbiji usmeren je ka najsiromašnijim među siromašnim građanima. Ovaj program zove se novčana socijalna pomoć (NSP) i niegov cilj je da obezbedi zakonom zagarantovan nivo socijalne sigurnosti. Ovaj projekat obuhvatio je analizu trenutnog stanja u Srbiji i predloge aktivnosti za adekvatan i dostupan program NSP.

Pokrivenost NSP slaba je tačka ovog programa u poslednjoj deceniji pa i duže. Iako je pokrivenost povećana metodama prilagođavanja praga za ostvarivanje prava (on se prilagođava rastu potrošačkih cena na svakih šest meseci), veliki broj siromašnih domaćinstava i pojedinaca nije pokriven ovim programom. Razlozi za to su pitanja imovinskog cenzusa, komplikovana administrativna procedura i diskreciona ovlašćenja socijalnih radnika. Na osnovu fokus grupnih diskusija i desk istraživanja NSP, formulisane su preporuke za poboljšanje adekvatnosti, pokrivenosti i korišćenja prava na NSP. Rezultati istraživanja i preporuke prikazani su u nacionalnom izveštaju, koji je predstavljen na Konferenciji održanoj u septembru 2014. godine.

Nacionalni izveštaj predstavljen je i ostalim partnerima u projektu, tokom dve Konferencije u Parizu (2013/2014). Na ovaj način utvrđene su prepreke za adekvatan i pristupačan program NSP, ali su razmenjeni i primeri dobre prakse iz različitih zemalja. Ostvaren je doprinos utvrđivanju zajedničke definicije i kriterijuma NSP i ojačan okvir za saradnju na evropskom nivou.