Mapiranje ekonomskih inicijativa Roma


Mapiranje ekonomskih inicijativa Roma
Podržano od: OSCE

decembar 2013 - maj 2014

Prepoznavši probleme sa kojima se suočavaju Romi, Misija OEBS-a sprovela je veliki projekat Tehnička podrška inkluziji Roma (TARI) iz sredstava predpristupne pomoći EU (IPA 2012), kako bi pružila šansu jednom broju Roma da se integrišu u društvo Srbije, sa glavnim ciljem da podigne nivo njihove zaposlenosti.

Kao deo projekta sprovedeno je mapiranje postojećih praksi zapošljavanja Roma u Srbiji sa posebnim fokusom na romsko preduzetništvo, identifikovanje najboljih praksi romskog zapošljavanja, samozapošljavnja, romskog preduzetništva i Roma kao rukovodilaca preduzeća. Identifikovano je 175 inicijativa koje zapošljavaju Rome/kinje ili je vlasnik ili upravni organ Rom/kinja.

Nakon mapiranja, kroz kompetitivni proces selekcije izabrani su one inicijative/preduzeća koja žele da unaprede i prošire svoje poslovanje i da otvore nova radna mesta za Rome/kinje. Njima je pružena podrška u opremi i u stručnoj pomoći za unapređivanje daljeg poslovanja kao i u obuci za novozaposlene Rome/kinje.