Otvoreni parlament


Otvoreni parlament

jun 2012 - maj 2014

Teme: Vladavina prava.
Programi: Istraživanje.

Inicijativu “Otvoreni parlament” pokrenule su organizacije civilnog društva 2012. sa ciljem da se utiče na povećanje javnosti rada Narodne skupštine Republike Srbije i uključivanje građana u praćenje aktivnosti njihovih izabranih predstavnika. SeCons se uključio u inicijativu kao istraživačka organizacija koja može da obezbedi valjane i utemeljene argumente za zagovaranje promena rada parlamenta.

Centralno mesto u aktivnostima inicijative predstavlja prikupljanje, analiziranje i objavljivanje svih relevantnih informacija o radu parlamenta i aktivnostima poslanika na vebsajtu otvoreniparlament.rs. Vebsajt je postao važan izvor podataka za predstavnike medija, civilnog društva, akademske zajednice, kao i za građane. Na sajtu se mogu pronaći stenografske beleške sa svih skupštinskih zasedanja od 1997. do danas, usvojeni zakoni, rezultati glasanja, biografije poslanika, ali i video priče i istraživanja o različitim aspektima rada Narodne skupštine i poslanika koji treba da posluže kao osnova za unapređenje skupštinskih procedura.

Na osnovu istraživanja u čijem je fokusu bila kontrolna uloga Narodne skupštine Republike Srbije, nastala je publikacija „Ka otvorenom parlamentu“, koja obuhvata tri istraživačke oblasti: „Kako parlament kontroliše izvršnu vlast?“, „Žene u parlamentu – samo kvota ili stvarni uticaj” i „Otvorena uprava u Srbiji – polazni pregled stanja prema okviru Partnerstva za otvorenu upravu“.

Ovi sadržaji predstavljaju napore da se javnost upozna sa važnim karakteristikama rada parlamenta, da blagovremeno bude obaveštena o dešavanjima u Skupštini i uključena u različite inicijative i proces odlučivanja.