KONTAKT

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini i Populacijski fond Ujedinjenih nacija organizuju prezentaciju “Analize stanje stanovništva u BiH” i “Projekcija stanovništva za period 2020.-2070. u BiH” koja će se održati u utorak, 8.12.2020. godine sa početkom u 13 sati. Analiza stanja stanovništva ima za cilj da pruži sveobuhvatnu sliku o osnovim karakteristikama stanovništva, trendovima, kao i potencijalima i izazovima koji će služiti kao osnova za budući razvoj relevantnih politika i planiranje državnih programa.

SeConS tim koji je bio zadžen za sprovođenje ove analize, će na konferenciji predstaviti metodologiju i ključne nalaze studije.