Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Predstavljeni rezultati istraživanja Socijalna uključenost starijih osoba u Srbiji - SeConS
KONTAKT

U Medija centru u Beogradu predstavljeni su rezultati istraživanja „Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“, koje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta kojim koordinira Crveni krst Srbije. Istraživanje pruža sistematski prikaz položaja starijih osoba i izazova sa kojima se suočavaju u ostvarivanju kvalitetnog života u trećem dobu i to prema više dimenzija:

• finansijskoj situaciji i materijalnom blagostanju;

• pristupu važnim resursima i uslugama (zdravstvena i socijalna zaštita, stanovanje, prevoz, dostupnost javnog prostora, pristup novim tehnolgijama);

• društvenoj participaciji i socijalnim mrežama;

• kvalitetu života i subjektivnom blagostanju.

Rezultate istraživanja predstavlili su Marija Babović, direktorka programa SeConS-a, Katarina Veličković, istraživačica i Stefan Stefanović, istraživač SeConS-a.

Istraživanje je pokazalo da značajan broj starijih muškaraca i posebno žena nije zadovoljio svoje zdravstvene potrebe u 2015. godini, dok 8% muškaraca i 17% žena starih 65 i više godina ne prima nikakvu penziju. Starije osobe u Srbiji znatno su više materijalno deprivirane nego njihovi vršnjaci koji žive u EU 28. Teška materijalna deprivacija posebno pogađa starije žene. Na to ukazuje npr. podatak da gotovo trećina starijih žena (65+) nema dva para obuće. Starije osobe u Srbiji slabo koriste informatičke tehnologije, a gotovo dve trećine čine domaćinstva u kojima starija lica žive sama ili sa supružnikom/com. Starije žene češće nego muškarci žive u samačkim domaćinstvima.