KONTAKT

U okviru Konferencije o ženskom preduzetništvu – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje, koja je organizovana kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje i UN Women uz podršku EU projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, predstavljeni su osnovni nalazi studije „Preduzetništvo žena u Srbiji – deset godina kasnije“.

Studija je rezultat istraživanja koje je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u toku 2022. godine, kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji, uočile promene i dostignuća i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa koje sprovodi Vlada Republike Srbije, na žensko preduzetništvo.

Studiju „Preduzetništvo žena u Srbiji – deset godina kasnije“ prate četiri tematska izveštaja („Programi podrške ženama preduzetnicama u Srbiji“, „Profil preduzetnica u Srbiji“, „Klimatske promene i žensko preduzetništvo“ i „Covid-19 i žensko preduzetništvo“.