Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Predstavljeni nalazi istraživanja o ženskom preduzetništvu u Srbiji - SeConS
KONTAKT

U okviru Konferencije o ženskom preduzetništvu – presek stanja i mogućnosti za osnaživanje, koja je organizovana kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje i UN Women uz podršku EU projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, predstavljeni su osnovni nalazi studije „Preduzetništvo žena u Srbiji – deset godina kasnije“.

Studija je rezultat istraživanja koje je sprovela Secons grupa za razvojnu inicijativu u toku 2022. godine, kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji, uočile promene i dostignuća i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa koje sprovodi Vlada Republike Srbije, na žensko preduzetništvo.

Studiju „Preduzetništvo žena u Srbiji – deset godina kasnije“ prate četiri tematska izveštaja („Programi podrške ženama preduzetnicama u Srbiji“, „Profil preduzetnica u Srbiji“, „Klimatske promene i žensko preduzetništvo“ i „Covid-19 i žensko preduzetništvo“.