Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Predstavljeni nalazi istraživanja o trgovini ljudima u Srbiji - SeConS
KONTAKT

Glavne nalaze istraživanja „Trgovina ljudima u Srbiji − Presek stanja u kontekstu 21. veka“ SeConS grupe za razvojnu inicijativu predstavile su direktorka Olivera Vuković i istraživačica Milica Stević na konferenciji „Koliko smo blizu trgovini ljudima“ u organizaciji Udruženja ASTRA.

Istraživanje o trgovini ljudima u Srbiji realizovano je u okviru projekta Proširenje okvira za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji. Istraživanje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe organizacije ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i u saradnji sa njima. Osnovni cilj istraživanja je da doprinese unapređenju i jačanju sistema zaštite (uključujući i javni i civilni sektor) jedne od najranjivijih društvenih grupa – žrtava i osoba u riziku od trgovine ljudima, kroz stvaranje jedinstvene činjenične osnove (baze podataka) o složenim oblicima trgovine ljudima koji se menjaju sa promenama društvenog konteksta, te prepoznavanju i percepcijama rizika trgovine ljudima kod opšte populacije u Srbiji i posebno među ranjivim grupama koje su najizloženije rizicima.
Istraživanje je sprovedeno u periodu od septembra 2021. do marta 2022. godine, a zasnovano je na kombinovanju kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja. Ključne komponente istraživanja predstavljaju:
• desk istraživanje, koje je obuhvatilo pregled relevantnih dokumenata (zakona, konvencija, publikacija, itd.),
• anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku od ukupno 800 ispitanika iz opšte populacije u Srbiji, kao i i na dodatnom uzorku od 50 ispitanika iz romske populacije,
• sprovođenje intervjua sa osobama koje se nalaze u riziku od trgovine ljudima, kao i sa žrtvama različitih oblika trgovine ljudima, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.