KONTAKT

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, predstavljena je studija “Pristup usugama dugotrajne nege u Severnoj Makedoniji” u prostorijama Crvenog krsta Republike Severne Makedonije. Skup su otvorili generalni sekretar Crvenog krsta RSM dr Sait Saiti, ministarka rada i socijalne politike Jovanka Trenčevska, ministar zdravlja dr Fatmir Medžiti kao i predstavnici Crvenog krsta Srbije, udruženja Humanost i SeCons Grupe za razvojnu inicijativu koja je i razvila ovu studiju.

U Severnoj Makedoniji 25,6% osoba od 65 i više godina ima potrebu za dugotrajnom negom zbog teškoća u funkcionisanju, dok je među osobama sa invaliditetom od 18-64 godine čak 64% onih kojima je potrebna dugotrajna nega zbog velikih poteškoća u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti – neki su od rezultata istraživanja.

Uvodničari na ovom skupu su se složili da je neophodna bliža saradnja sistema zdravstvene, i sistema socijalne zaštite kako bi se starim licima i osobama sa invaliditetom pružila što kvalitetnija pomoć i nega. Crveni krst RSM, u cilju obuke kvalifikovanih negovatelja i asistenata koji će pružati kvalitetne dugoročne usluge socijalne zaštite, je zvanični pružalac obuke negovatelja za pomoć i negu starih lica od 2017. godine, kao i obuke za personalne asistente za osobe sa invaliditetom od 2018. godine, i sprovodi programe obuke za palijativne negovatelje slabih i obolelih od Alchajmerove bolesti.

Ova studija je rađena po istoj metodologiji za ceo region, i treba da bude osnova za formulisanje preporuka o tome kako povećati kapacitete pružalaca usluga i organizacija civilnog društva, kako poboljšati javne politike, i kako uvećati finansijska davanja. To je put da bi se osigurao bolji pristup uslugama dugotrajne nege za starije osobe i osobe sa invaliditetom u redovnim okolnostima, a posebno u slučaju vanrednih situacija poput pandemije izazvane virusom COVID-19, naglašeno je na ovom skupu.

Projekat „Jačanje otpornosti starih i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Crveni krst Austrije. Ovaj projekat koordinira Crveni krst Srbije, a partneri u Severnoj Makedoniji su Crveni krst Republike Severne Makedonije i udruženje Humanost.