KONTAKT

U okviru projekta ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Kovid-19 i budućih katastrofa“ koje finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija predstavljena je studija ”Pristup uslugama dugotrajne nege u Albaniji”.

Rezultati istraživanja u Albaniji pokazuju da 31,6% osoba od 65 i više godina ima potrebu za dugotrajnim negom zbog teškoća u funkcionisanju, dok je među osobama sa invaliditetom od 18-64 godine čak 98% onih kojima je potrebna dugotrajna nega zbog velikih poteškoća u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Studija je pokazala da u Albaniji ne postoji dovoljan broj domova za starije i da su i inače skupi za starije osobe i njihove porodice, kao i da u Albaniji ne postoji ni hraniteljstvo za starije.  Na osnovu ovih rezultata napraviće se plan zagovaranja kako bi se neke usluge unapredile. Ova studija je rađena po istoj metodologiji za ceo region, i treba da bude osnova za formulisanje preporuka o tome kako povećati kapacitet pružalaca usluga i organizacija civilnog društva, kako bi poboljšali javne politike, i kako bi uvećali finansijska davanja.

Konferencija za medije održana je u prostorijama Albanskog Crvenog krsta, a prezentaciji su prisustvovali pored partnera i predstavnici Albanske nacionalne televizije, predstavnici Ministarstva za socijalna pitanja kao i predstavnici Udruženja penzionera Albanije.  Uvodničari na ovom skupu su se složili da je neophodna bliža saradnja sistema zdravstvene, i sistema socijalne zaštite kako bi se starijim licima i osobama sa invaliditetom pružila što kvalitetnija pomoć i nega.

Projektom ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Kovid-19 i budućih katastrofa“ koordinira Crveni krst Srbije, a partneri u Albaniji su Albanski Crveni krst i Albanska asocijacija gerontologa i gerijatara.