KONTAKT

U okviru panela “Celoživotno učenje u oblasti javnih politika”, koji je 10.05.2022.godine održan na Univerzitetu u Nišu, predstavljena su postignuća Erazmus+ projekta razvoja kapaciteta u visokom obrazovanju “Кreiranje i analiza javnih politika” – PPMA.

Predstavljeni su obrazovni programi u oblasti javnih politika, edicije knjiga koje su publikovane u okviru projekta, kao i multifunkcionalna veb platforma “Policy club” namenjena za objavljivanje stručnih radova iz oblasti javnih politika

Projekat, koji je razvio obrazovne programe u oblasti javnih politika u okviru celoživotnog obrazovanja na univerzitetima u Srbiji u saradnji sa evropskim univerzitetima, predstavio je prof. dr Predrag Dimitrijević, redovni profesor Pravnog fakulteta i koordinator PPMA projekta za Univerzitet u Nišu.

Prezentovane su i edicije knjiga koje su publikovane u okviru projekta kao i multifunkcionalna veb platforma “Policy club”. Kako je istaknuto, ova platforma služi za objavljivanje stručnih radove iz oblasti javnih politika, uz detaljno objašnjenje autorima kako da to učine, sa naglasakom na to zašto treba da šire i jačaju mrežu stručnjaka koji se iz različitih oblasti bave javnim politikama. Platformu su predstavile direktorka SeCons grupe za razvojnu inicijativu, Olivera Vuković i Lela Saković, saradnica za komunikaciju SeCons grupe. Više o ovome na: https://policy-club.pmf.uns.ac.rs/sr/pocetna-stranica/

Strana i domaća izdanja i edicije štampane u okviru projekta predstavio je prof. dr Dejan Vučetić, vanredni profesor Pravnog fakulteta, koautor knjige „Memadžment javne uprave“. U rad panela je bila uključena i prof. dr Miomira Кostić, redovni profesor Pravnog fakulteta.