Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Predstavljen Godišnji izveštaj o stanju siromaštva Evropske mreže protiv siromaštva EAPN - SeConS
KONTAKT

„U vreme rastuće inflacije, visokih troškova života i posledica koje je ostavila pandemija, osobe koje žive u siromaštvu bore se da pokriju osnovne životne potrebe, broj beskućnika raste a rastu i rodne i socijalne nejednakosti“, rečeno je prilikom predstavljanja Godišnjeg izveštaja o stanju siromaštva u Evropi Evropske mreže protiv siromaštva EAPN, u Evropskom parlamentu.

Izveštaj „Nejednakosti u vreme krize“ predstavljen je povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, u saradnji sa poslanicima parlamentarnih klubova levice i zelenih, a Evropsku mrežu protiv siromaštva Srbije predstavljala je SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

U izveštaju su sumirani nalazi koje su nacionalne mreže protiv siromaštva prikupile u 20 zemalja, kao i nalazi Međunarodne federacije socijalnih radnika. Ključne poruke i preporuke upućene su donosiocima odluka kako bi efektivno odgovorili na stare i nove izazove siromaštva u uslovima posledica kovid krize, rata u Ukrajini, rastuće inflacije i naglog porasta troškova života koji ne samo produbljuju siromaštvo onih koji su već siromašni već guraju u siromaštvo i nove grupe stanovništva.

Neki od ključnih nalaza su da je sve više siromašnih koji se radi preživljavanja oslanjaju na banke hrane, da je Covid-19 pandemija pokazala da su sistemi zdrastvene zaštite loše strukturirani i da nisu dostupni svima a posebno siromašnima, da je mentalno zdravlje ljudi pogoršano, da nove šeme hitnih socijalnih davanja širom Evrope nisu adekvatne u borbi sa inflacijom. Povećan je i broj ljudi koji žive u tzv. energetskom siromaštvu  jer je rat u Ukrajini dodatno ugrozio nacionalne ekonomije već oštećene pandemijom pa je sve više onih koji moraju da biraju između energije, stanarine i hrane. Broj beskućnika je porastao a ponuda pristupačnih socijalnih stanova je mala. Preterano oslanjanje na digitalizaciju dovodi do socijalnih nejednakosti jer najsiromašniji ne mogu da pristupe informacijama o svojim pravima, a u porastu je i rodna nejednakost: sve je više žena među samohranim roditeljima, one nose veći teret neplaćenog rada u kući a i lošije se kotiraju na tržištu rada. Siromaštvo se reflektuje i na decu, neki su od zaključaka iznetih tokom predstavljanja ovog Izveštaja.