KONTAKT

Rezultati analize položaja mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Beogradu biće predstavljeni 8. novembra u prostorijama Privredne komore Srbije. Istraživanje koje je SeConS sproveo u okviru partnerskog projekta sa Forumom mladih sa invaliditetom (FMI) uz podršku Ministarstva omladine i sporta, pokazuje na koje prepreke nailaze nezaposleni mladi sa invaliditetom i njihovi poslodavci, te koje mere podrške se mogu iskoristiti za prevazilaženje ovih prepreka. 

Ovo je prvo istraživanje o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Srbiji od donošenja novog Zakona 2009. Rezultati analize biće predstavljeni širokoj javnosti sa ciljem da se razmotre koraci za dalje unapređenje javnih politika, kao i prakse u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom. To će biti prilika i da zaposleni pojedinci prenesu sopstvena iskustva kao primer dobre prakse.