Tijana Veljković je saradnica na istraživanjima u SeConS-u i studentkinja master studija sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prethodno je bila na stučnoj praksi u SeConS-u, kao istraživač na terenu i sprovodila različita istraživanja širom zemlje. Glavne oblasti njenog interesovanja su istraživanja o mladima, sa posebnim fokusom na pitanjima socio-ekonomskog uključivanja i migracija.

Najvažnija znanja veštine:

• Istraživanja na terenu
• Prikupljanje i naliza kvantitativnih podataka
• Dubinski intervjui i fokus-grupne diskusije
• Priprema i sprovođenje istraživanja
• Logistička podrška