Olga Bogdanov je master studentkinja Računarstva u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu i saradnica na istraživanjima u SeConS-u. Kao član SeConS tima obavlja i poslove saradnice za komunikacije. Glavne oblasti interesovanja su joj migracije i socijalna inkluzija.

Najvažnija znanja veštine:

• Istraživanja na terenu
• Prikupljanje, obrada i analiza kvantitativnih podataka
• Dubinski intervjui i fokus-grupne diskusije
• Asistent na projektu
• Menadžment i analiza sadržaja
• Odnosi sa javnošću