Jovana Obradović - Istraživačica

Jovana Obradović je koordinatorka istraživanja u SeConS-u. Bila je saradnica u nastavi na Odeljenju za sociologiju Filizofskog fakulteta. Glavna oblast njenog interesovanja je ekonomska sociologija, a učestvovala je u različitim istaživanjima, koja se fokusiraju na pitanja u vezi sa pozicijom radnika u procesu privatizacije, migracija, nasilja nad decom itd.

Najvažnija znanja veštine:

· Kvalitativni dubinski intervjui
· Kvantitativna istraživanja i analiza podataka
· Osmišljavanje i sprovođenje istraživanja
· Asistiranje i koordinacija projekata

Oblasti ekspertize:

· Proces privatizacije i nasilje u radnom okruženju
· Analiza tržišta rada
· Ljudska bezbednost u regionu