Stefan Stefanović – Istraživač

Stefan Stefanović je master student sociologije i istraživač u timu SeConS-a. Prethodno je bio jedan od glavnih SeConS-ovih istraživača na terenu i kao mlađi istraživač sprovodio je različita istraživanja širom zemlje. Glavne oblasti njegovog interesovanja su istraživanja društvenih medija i kvantitativne metode istraživanja, sa posebnim fokusom na pitanjima socijalnog uključivanja i migracija.

Najvažnija znanja veštine

• Istraživanja na terenu i kvantitativna istraživanja
• Prikupljanje, obrada i analiza kvantitativnih podataka
• Dubinski intervjui i fokus-grupne diskusije
• Priprema i sprovođenje istraživanja
• Asistent na projektu

Oblasti ekspertize:

• Socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva
• Rodna ravnopravnost
• Romi i ekonomsko osnaživanje žena
• Ljudska bezbednost u regionu