KONTAKT

Na panelu „Srbija i Ciljevi održivog razvoja“ predstavljen je Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja za 2021. Republičkog zavoda za statistiku, kao i novi broj MONS-a “Napredak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030 godine u Srbiji”. Ključne teme bile su gde je Srbija u odnosu na zacrtane ciljeve, koje je rezultate ostvarila tokom 2021. godine, oko čega bi trebalo više da se angažuje i kako efikasnije upravljati razvojem u funkciji dostizanja ciljeva Agende 2030.
Panel je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u Srbiji GIZ u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Taj projekat podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

„Kako bi Srbija što bolje uhvatila korak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, potrebno je fokusirati se na sledeće tri ključne stvari: pojačati saradnju i koordinaciju kako bi se našao dogovor oko reformskih prioriteta; pretočiti Ciljeve u nacionalne politike, spustiti ih na lokalni nivo i izdvojiti sredstva za njihovo sprovođenje; koristiti kredibilne podatke i dokaze koji će biti pokretači ovog procesa te građane neprekidno informisati o napretku“.

Ovo je rekla Milena Altmeyer, vođa projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju u Srbiji GIZ na panelu “Srbija i Ciljevi održivog razvoja” na kojem je predstavljen najnoviji Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja za 2021. Republičkog zavoda za statistiku, kao i novi broj MONS-a – platforme Monitoring socijalne situacije u Srbiji, na temu “Napredak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030 godine u Srbiji”.

Milena Altmeyer je rekla da je Vlada Srbije bila uključena u formulisanje Ciljeva održivog razvoja, ali da bi „voleli da bude malo odlučnija u sprovođenju Agende 2030 te da se svi Ciljevi prevedu u nacionalne politike na nacionalnom nivou, a zatim da se spuste na lokalni nivo“. Ona je dodala da je Vlada Srbije svojevremeno osnovala međuresornu radnu grupu koja je imala zadatak da sprovodi i prati realizaciju Ciljeva ali da takva grupa nije ponovo osnovana nakon izbora 2020.

Srbija nije nacionalizovala i prioritizovala Ciljeve održivog razvoja, nije ih ugradila u druga dokumenta javnih politika niti je uspostavila jasan i transparentan okvir za njihovo finansiranje i praćenje u punom obimu. U nekim Ciljevima Srbija je čak i nazadovala pa tako svaki 14. stanovnik nema sredstva da zadovolji osnovne životne namirnice, a svaki četvrti živi u riziku da će postati siromašan, rečeno je na ovom panelu.

Agenda 2030 obuhvata 17 Ciljeva održivog razvoja sa 169 potciljeva.