KONTAKT

Od oktobra počinje onlajn kurs o ljudskoj bezbednosti Prekogranične mreže za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost, koji će polaznicima omogućiti razvoj veština i kompetencija u oblasti ljudske bezbednosti. Kurs je namenjen kreatorima politika, predstavnicima centralnih i lokalnih vlasti i institucija, predstavnicima civilnog sektora, studentima, stručnjacima i široj javnosti.

Kurs omogućava proširivanje znanja o različitim konceptima ljudske bezbednosti, politikama ljudske bezbednosti, različitim metodologijama istraživanja, kao i ljudskom bezbednošću u različitim kontekstima, poput rodne ravnopravnosti, migracija, radnog okruženja i tome slično.

Nakon upoznavanja sa sadržajem kursa, polaznik polaže test koji se sastoji od 10 pitanja.

Kurs je pripremio SeConS u saradnji sa Centrom za istraživanje ljudske bezbednosti.

http://elearning.superbdesigns.org/instructions/