KONTAKT

Partneri na projektu „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ – trogodišnjoj inicijativi u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst – okupili su se u Beogradu kako bi razmenili iskustva u dosadašnjem radu. Ovaj projekat pokrenut je krajem 2020. godine, i povezuje partnere iz civilnog društva zemalja zapadnog Balkana, kao i veliku mrežu civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.

Tema okupljanja bila je „Angažovanje u odnosu na kreatore politika i zalaganje za promene politika u procesu pristupanja EU“, i razgovor o dosadašnjim aktivnostima, izazovima u prethodnom i narednom periodu kako bi se na vreme ostvarile sve predviđene aktivnosti.

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom na zapadnom Balkanu tokom COVID-19 i budućih katastrofa. Specifični cilj projekta je da starije osobe, osobe sa invaliditetom, OCD i lokalne organizacije budu sposobnije da se nose sa krizom COVID-19 u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu*.