KONTAKT

U Palati Srbija, održana je završna međunarodna konferencija projekta  „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Kovid-19 krize i budućih katastrofa”. Ovaj događaj okupio je preko 70 učesnika i učesnica među kojima su bili predstavnici i predstavnice javnog sektora, akademije, civilnog sektora, nezavisnih regulatornih institucija, kao i profesionalcI koji rade sa starijim osobama. Konferencija je organizovana kao završni događaj projekta kojim je koordinisao Crveni krst Srbije od novembra 2020. godine, uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Miladinović, istakao je da je projekat imao veliki uticaj na unapređenje položaja starijih osoba i osoba sa invaliditetom, te da je njegova vrednost bila u jačanju kapaciteta Nacionalnih društava Crvenog krsta na Zapadnom Balkanu i organizacija civilnog društva.

Ovim povodom, Tijana Veljković, iz SeConS grupe za razvojnu inicijativu, predstavila je ključne nalaze  istraživanja o pristupu uslugama dugotrajne nege u regionu Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na izazove sa kojima se suočavaju neformalni negovatelji i negovateljke. Istraživanje je ukazalo na to da su neformalni negovatelji i negovateljke stub nege, ali da podrška od strane društva u značajnoj meri izostaje.

Zaključak konferencije bio je da su partnerstva na svim nivoima neophodna za unapređenje kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Naglašeno je da mentalno zdravlje treba smatrati jednako važnim kao i fizičko, te da je bitno boriti se protiv stigme vezane za mentalno zdravlje i promovisati otvorenost prema traženju pomoći. Projekat je ukazao na to da je dugotrajna nega još uvek fragmentirana u društvu i da je potrebna veća integracija usluga. Takođe je istaknuto da porodice, koje pružaju podršku i pomoć u 90% slučajeva, treba dodatno podržati. Kroz projekat je postignuto smanjenje usamljenosti kod određenog broja starijih osoba i osoba sa invaliditetom, a finansijska podrška je omogućila pravovremeni pristup nekim od usluga zdravstvene i socijalne zaštite.