KONTAKT

U subotu 25. novembra 2017. godine SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Udruženje „Žene na prekretnici“ bili su deo multikongresa Serbian Visions u hotelu Radisson Blu Old Mill. Tom prilikom, održana je panel diskusija na temu „Kakav je položaj žena starijih od 45 godina na tržištu rada u Srbiji?“, sa ciljem da se više razgovara o podacima iznetim nekoliko dana ranije na predstavljanju publikacije u Medija centru.

U panel diskusiji učestvovali su Mima Perišić, predsednica Upravnog odbora Udruženja „Žene na prekretnici”, Svetlana Cerović, članica Upravnog odbora Udruženja „Žene na prekretnici“, Stefan Stefanović, istraživač SeConS grupe za razvojnu inicijativu, dr Jelena Krečković, polaznica obuke za nezaposlene Udruženja „Žene na prekretnici“, kao i Mirjana Lukić, vlasnica i direktorka „Mirne kuće“.

Ekspertiza govornika i bogato iskustvo u ovoj temi, kao i razgovor sa prisutnom publikom, pomogli su da se stvori celovitija i potpunija slika o dimenzijama diskriminacije koja pogađa ovu starosnu kategoriju žena. Na kraju diskusije zaključeno je da se uz dobar normativni okvir i kreiranje politika zasnovanih na podacima, mora paralelno raditi na senzitivisanju celog društva za probleme sa kojima se žene starije od 45 godina susreću na tržištu rada.